Rođendani

Kako lako sakriti svoju godinu rođenja (i svoju dob) na Facebooku

Kako lako sakriti svoju godinu rođenja (i svoju dob) na Facebooku

Evo kako lako sakriti svoju godinu rođenja (i svoju dob) na Facebooku.